miércoles, 10 de mayo de 2017

Kyoto Taikai 2017 ZNKR Seitei Iaido - Junichi KUSAMA Sensei, Iaido Hanshi 8 Dan

No hay comentarios:

Publicar un comentario