viernes, 9 de diciembre de 2016

Okuiai Takiwaza. Para recordar los nombres

Yukitsure
Tsuredachi
Somakuri
Shinobu
Yukichigai
Sodesurigaeshi
Moniri
Ukenagashi
Ryoshi Hikitsure

No hay comentarios:

Publicar un comentario